Czech → Elearning

Volání (2C3)


Description
Délka: 45 minut

Obsah:
 • Spojení na přímo a přes SIP proxy
 • Volání na skupinu, časové profily a příchozí směr
 • Možnosti tlačítek, klávesnice a displeje
 • My2N Mobile Video a Access Commander a jejich vliv na nastavení

Součást certifikace: Servisní technik 2N
Content
 • O tomto kurzu
 • Napřímo a přes SIP Proxy
 • Volání na skupinu, časové profily a příchozí směr
 • Tlačítka, klávesnice a displej
 • My2N Mobile Video a Access Commander
 • 3 otázky
 • Další materiály
Completion rules
 • ELEARNING: All units must be completed. WEBINAR: Attend the webinar session to complete the course.